પંડિત જવાહરલાલ નહેરૂના અવસાન પર વાજપેયીની શ્રદ્ધાંજલિ

એક સપના થા જો અધૂરા રહ ગયા,

જન-જન કી આંખ કા તારા ટૂટ ગયા

એક સપના થા જો અધૂરા રહ ગયા,

એક ગીત થા જો ગૂંગા હો ગયા,

એક લૌ થી જો અનંત મેં વિલીન હો ગઈ,

સપના થા એક ઐસા સંસાર કા

જો ભય ઔર ભૂખ સે રહિત હોગા,

ગીત થા એક ઐસે મહાકાવ્ય કા

જિસમેં ગીતા કી ગૂંજ ઔર ગુલાબ કી ગંધ,

લૌ થી એક ઐસે દીપક કી

જો રાત ભર જલતા રહા,

હર અંધેરે મેં, નિર્વાણ કો પ્રાપ્ત હો ગયા,

મૃત્યુ ધ્રુવ સત્ય હૈ શરીર નશ્વર હૈ,

કલ કંચન કી જિસ કાયા કો,

હમ ચંદન કી ચિતા પર ચઢા કર આએ,

ઉસકા નાશ નિશ્ચિત થા,

લેકિન ક્યા યહ જરૃરી થા કી

મૌત ઇતની ચોરી સે આતી,

જબ સંગી-સાથી સોએ પડે થે,

જબ પહરેદાર બેખબર થે,

હમારે જીવન કી અમૂલ્ય નિધિ લૂટ ગઈ,

ભારત માતા આજ શોકમગ્ન હૈ-

ઉસકા સબસે લાડલા રાજકુમાર ખો ગયા,

માનવતા આજ ખિન્ન હૈ-

ઉસકા પૂજારી સો ગયા,

શાંતિ આજ અશાંત હૈ-

ઉસકા રક્ષક ચલા ગયા,

દલિતોં કા સહારા છૂટ ગયા,

જન-જન કી આંખ કા તારા ટૂટ ગયા,

યવનિકા-પાત હો ગયા,

વિશ્વ કે રંગમંચ કા પ્રમુખ અભિનેતા

અપના અંતિમ અભિનય દિખાકર

અંતર્ધ્યાન હો ગયા.

(રાજ્યસભા, ૨૯ મે, ૧૯૬૪) પંડિત જવાહરલાલ નહેરુના અવસાન પર વાજપેયીની શ્રદ્ધાંજલિ

———————————-

જવાહરલાલ નેહરૂવાજપેયી
Comments (0)
Add Comment