તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

ફેમિલી ઝોન

કાસ્ટિંગ કાઉચ – બાત નીકલી હૈ તો દૂર તલક જાની ચાહિયે

મહિલાઓએ મહિલાઓના સપોર્ટમાં…

માત્ર ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જ કાસ્ટિંગ કાઉચ થાય છે એવું નથી, રાજનીતિમાં પણ હવે કાસ્ટિંગ કાઉચ કોઈ નવી વાત નથી.'

બાટ લેંગે આધા..આધા..

હજુ પણ પરિવારના સંસ્કાર…

લગ્નના દરેક પ્રસંગ સાથે કરીશું અને જે પણ ખર્ચ થશે તે બંને પરિવારના સાથે મળીને વહેંચી લઈશું.
Translate »