તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

નવી ક્ષિતિજ – હેતલ રાવ

ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર-રિયલ એસ્ટેટમાં કારકિર્દીનું નિર્માણ કરવા તૈયાર થઈ જાવ

આ ક્ષેત્રે નોકરીઓની ભરમાળ…

ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રિયલ એસ્ટેટનું માર્કેટ દિન-પ્રતિદિન આગળ વધી રહ્યંુ છે
Translate »