તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

જયદીપ પઢિયાર, અમરેલી

કૌભાંડની અકળ કડી...

'અભિયાન'ની કવર સ્ટોરી લાજવાબ રહી. દેશમાં નાણાકીય કૌભાંડની સીમા રહી નથી. નાણાકીય ગેરરીતિઓની હકીકત  કોઈ પણ શાસક માટે શરમજનક બની રહે  છે. આવી ઘટનાઓને ગંભીરતાથી લેવાને બદલે આક્ષેપો-પ્રતિઆક્ષેપો સાથે પક્ષાપક્ષીનો એક નવો અંકોડો ગૂંથવાનું શરૃ થઈ…

કાર્ટૂન્સ

એ.એચ. જામીના કાર્ટૂન્સ

અભિયાનમાં કાર્ટૂન્સની મઝા માણો....

બાળક મોબાઇલ ફોનને અડે જ નહીં તો જલદી ડૉક્ટરને બતાવો…

હૃદયકુંજ - દિલીપ ભટ્ટ bhattdilip2000@gmail.com ગઈકાલે જે કન્યાનાં લક્ષણ હતાં અને જે વરનાં અભિજાત લક્ષણો હતાં, અલબત્ત સારાં જ હતાં, લગ્ન પછીનાં વરસોમાં આજે તેમનાં સંતાનોનાં એ જ લક્ષણ હોઈ શકે છે. તમે જેનું ગૌરવ લો છો અને જે અસ્ત્રશસ્ત્ર…
Translate »