તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

નારાયણ જોશી, ઔરંગાબાદ

'ચાની ચૂસકી' માટે મહિલાઓનું યોગદાન.. - 'અભિયાન'માં 'મહિલાઓએ સો વર્ષ માટે રોજગારીની સર્જન કર્યું'માં વિગતો વાંચી આનંદ સાથે ગૌરવની લાગણી થઈ. 'સારુડીહ' બ્રાન્ડની ચાનું ઉત્પાદન છત્તીસગઢની ગ્રામીણ મહિલાઓએ શરૃ કર્યું જેમાં અસંખ્ય મહિલાઓને રોજગારી…

જ્યારે આંદામાનમાં સુભાષબાબુએ  પ્રથમ વાર રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો

આંદામાનની હવે સ્વતંત્ર…

આ દ્વીપોને આઝાદી અપાવી તેને પુનઃ ભારતને સોંપીને આઝાદ હિન્દ સરકારે રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા પ્રાપ્ત કરી લીધી છે
Translate »