તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Category

Top Stories

ઓનલાઈન શોપિંગઃ આજ અને આવતીકાલ

કવર સ્ટોરી  - વિનોદ પંડ્યા ભારતમાં ઈ-કોમર્સે હજુ જન્મ જ લીધો છે, ત્યારે તેમાં ઝંપલાવીને વૉલમાર્ટે બજાર સર કરવાની તમન્નાનાં દર્શન કરાવી દીધા છે. વૉલમાર્ટની ભારતમાં બીજી રીતે તો હાજરી હતી જ. ભારતમાં તેના ર૧ બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ કેશ એન્ડ…
Translate »